Algemene voorwaarden

CAMPS & CAMPS ALGEMENE VOORWAARDEN

Opgesteld door CAMPS & CAMPS B.V.
Vestigingsadres: Panhuisstraat 10, 5913TN Venlo
Telefoonnummer: 0031 (0)77 38 71 757
bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 tot 17:00 uur
E-mailadres: customerservice@campsencamps.nl
KvK-nummer: 61045683
Btw-identificatienummer: NL 8541.80.114.B01


Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, diensten, bestellingen en leveringen van Camps & Camps en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Camps & Camps en consument.

De overeenkomst is bindend op het moment dat u een bestelling plaatst op campsencamps.nl.

Voordat u een bestelling kunt plaatsen, dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Lees deze dus zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst.
Door middel van het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Camps & Camps behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt en van kracht geworden op: 1 november 2018.

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Camps & Camps via customerservice@campsencamps.nl.

De Algemene Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Camps & Camps. Op verzoek kan Camps & Camps u een schriftelijk exemplaar toezenden.


Artikel 2. Consument

Om bij Camps & Camps een bestelling te kunnen plaatsen, dient u:

 • over een geldig e-mailadres te beschikken, waarmee u informatie over
 • uw bestelling kunt ontvangen;
 • over een door Camps & Camps geaccepteerde betaalkaart te beschikken en geautoriseerd te zijn om deze betaalkaart te gebruiken;
 • ten minste 16 jaar oud te zijn;
 • juiste accountgegevens te verschaffen aan Camps & Camps.


Artikel 3. Het aanbod

Het aanbod op campsencamps.nl bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.

Afbeeldingen en specificaties zijn ter indicatie en Camps & Camps behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. Alle producten zijn handgemaakt en kunnen daardoor afwijken van de getoonde afbeelding op de website.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt Camps & Camps niet. Indien Camps & Camps een onjuiste prijs vermeld heeft op de webshop – en men ervan uit kan gaan dat het duidelijk om een vergissing gaat – behoudt Camps & Camps zich het recht voor dit aan te passen. Ook als het artikel al besteld en betaald is.

Indien het een artikel betreft dat u besteld heeft, zal Camps & Camps u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de vergissing of fout.

Indien Camps & Camps niet met u in contact kan komen, zal de bestelling worden geannuleerd en het aankoopbedrag worden teruggestort.

Afhankelijk van het bedrag van uw bestelling, de verzendmethode en het afleveradres zal Camps & Camps verzendkosten in rekening brengen. Deze extra kosten zullen duidelijk weergegeven worden tijdens het bestelproces.

Alle productprijzen op campsencamps.nl zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief (eventuele) verzendkosten.


Artikel 4. Bestelling

De bestelling wordt alleen in behandeling genomen als de betaling is goedgekeurd. U kunt een geplaatste bestelling niet wijzigen of annuleren.

Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de betaling. Indien er een probleem is met uw bestelling, ontvangt u hierover bericht.

Camps & Camps is niet verantwoordelijk voor onjuist ingevulde persoonlijke account-, bestel- en adresgegevens. Kosten die gemaakt worden door het bezorgen van een bestelling op een foutief ingevuld afleveradres of de levering van een verkeerd besteld artikel zijn voor rekening van de consument.

Camps & Camps behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren, ook als een bestelling al bevestigd is.


Artikel 5. Betaling

Camps & Camps biedt verschillende betaalmethoden aan op de website in een beveiligde betaalomgeving. Alle betalingen lopen via een SSL-beveiligde server die uw gegevens versleuteld verstuurt.

De beveiligde betaalomgeving wordt mogelijk gemaakt door: Stichting Pay, die alle betalingen van Camps & Camps verwerkt. U dient de stappen van uw gekozen betaalmethode uit te voeren om de betaling van uw bestelling af te ronden.

Indien u voor de betaalmethode ‘achteraf betalen’ gekozen heeft, hoeft u de betaling niet direct te voldoen.

Creditcardgegevens worden automatisch overgedragen via een versleuteld en beveiligd systeem naar de payment processor zonder dat Camps & Camps of derden toegang hebben tot deze gegevens. Indien u betaalt met Visa of Mastercard is de betaalomgeving extra beveiligd door speciale verificatiemethoden (Verified by Visa of Mastercard Secure code).


Artikel 6. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De verwachte levertijd is afhankelijk van de gekozen bezorgmethode en het afleveradres. Camps & Camps zal een bestelling zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling verzenden.

De vermelde levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

In het kader van de regels van koop op afstand zal Camps & Camps bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien het niet mogelijk is een bestelling uit te voeren, ontvangt u hierover bericht.

Camps & Camps voldoet aan de leveringsplicht door de levering van de bestelling eenmalig aan de consument aan te biedenWanneer de levering geweigerd wordt, dient dit tot volledig bewijs dat Camps & Camps voldaan heeft aan de leveringsplicht.

Camps & Camps is niet verantwoordelijk voor vertragingen door de vervoerder, logistieke problemen, slechte weersomstandigheden of andere omstandigheden buiten de wil en toedoen van Camps & Camps.


Artikel 7. Retournering en terugbetaling

U kunt alleen producten retourneren die u besteld heeft op campsencamps.nl. Een product ruilen is niet mogelijk.

U bent verplicht Camps & Camps binnen de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte te stellen dat u van een aankoop wenst af te zien. Dit kan door middel van het herroepingsformulier (retourformulier).

Nadat u gemeld heeft de overeenkomst te willen herroepen, heeft u 14 dagen om het product te retourneren.

Indien u na afloop van deze termijn het product niet geretourneerd heeft, is de koop een feit. U dient te kunnen bewijzen dat de geretourneerde bestelling tijdig is terug gestuurd door middel van een verzendbewijs.

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

U wordt gevraagd hierbij te letten op de volgende retourneringsvoorwaarden:

 • vermeld het bestelnummer duidelijk;
 • alleen ongedragen, onbeschadigde en complete artikelen kunnen geretourneerd worden;
 • alleen artikelen voorzien van aangehechte labels en onbeschadigde stickers kunnen geretourneerd worden;
 • de retourzending is goed verpakt zodat het product beschermd is tijdens het transport.

Het retourneren van een bestelling is geheel voor uw rekening en risico tenzij anders is overeengekomen. Camps & Camps is niet aansprakelijk voor beschadiging tijdens transport of geen (tijdige) levering van uw retourzending. U mag ervoor kiezen uw retourzending via een andere vervoerder of aangetekend te versturen. De extra kosten hiervan zijn voor uw rekening.

Terugbetaling zal geschieden na ontvangst en beoordeling van het geretourneerde product. Camps & Camps brengt kosten in rekening voor retourzendingen die niet voldoen aan de retourneringsvoorwaarden; deze kosten zijn gelijk aan het aankoopbedrag van het product. Artikelen die in ondeugdelijke staat in ontvangst worden genomen door Camps & Camps kunnen daarom niet worden gerestitueerd.

Camps & Camps zal zo snel mogelijk en altijd binnen een periode van maximaal 14 dagen het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan u terugbetalen. De terugbetaling wordt gedaan middels dezelfde betaalmethode waarmee u heeft betaald.

 


Artikel 8. Garantie

U kunt alleen een beroep doen op de garantie over artikelen die u gekocht heeft via campsencamps.nl.

Producten die gekocht zijn via één van de Camps & Camps verkooppunten kunnen niet rechtstreeks geretourneerd worden naar Camps & Camps. U dient in dit geval contact op te nemen met het desbetreffende verkooppunt.

Camps & Camps garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Vanaf het moment van aankoop biedt Camps & Camps 6 maanden garantie op haar sieraden voor fabricagefouten.

U bent verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk gemeld te worden aan Camps & Camps. Het product dient in dit geval geretourneerd te worden in de originele verpakking en in nieuwstaat te verkeren.

Het recht op retourneren en reclamatie vervalt wanneer:

 • het aankoopbewijs ontbreekt;
 • de garantietermijn van 6 maanden verstreken is;
 • een andere partij dan Camps & Camps het sieraad gerepareerd heeft;
 • er sprake is van oneigenlijk gebruik.

U gaat ermee akkoord op de hoogte te zijn dat de afhandeling van de klacht afhankelijk is van de aard van de klacht. Indien uw klachten door Camps & Camps gegrond worden bevonden, zal Camps & Camps, voor zover mogelijk, het product vervangen of repareren of het aankoopbedrag aan u terugbetalen. Camps & Camps zal schriftelijk een regeling met u treffen over de afhandeling van de klacht.

U dient Camps & Camps in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Iedere aansprakelijkheid van Camps & Camps voor enige andere vorm van schade, anders dan schade aan het product, is uitgesloten.


Artikel 9. Acties

Camps & Camps kan u een actie, actiecode, afprijzing en korting aanbieden. Deze acties zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Wanneer er een give away actie is geldt deze éénmaal per klant.

Camps & Camps kan u voorzien van een actiecode die u kunt gebruiken om korting te krijgen op uw bestelling of bepaalde producten. Het is aan u deze actiecode in te voeren bij het plaatsen van een bestelling. Camps & Camps is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van een actiecode.

Acties, actiecodes, afprijzing en kortingen kunnen niet naderhand toegepast worden op reeds geplaatste bestellingen.

Iedere actie heeft eigen specifieke voorwaarden en een eigen geldigheidsduur. Camps & Camps zal bij bekendmaking van de actie en bij verschaffing van een actiecode een volledige en nauwkeurige omschrijving van de voorwaarden aan u verschaffen.

Camps & Camps kan u ook van een unieke actiecode voorzien. Om misbruik van deze code te voorkomen, dient u deze unieke code geheim te houden. Camps & Camps is niet verantwoordelijk voor een reeds toegepaste unieke actiecode. Actiecodes zijn niet inwisselbaar voor geld.

Camps & Camps kan niet aan een actie worden gehouden indien u ervan uit kunt gaan dat het duidelijk om een vergissing gaat. Camps & Camps behoudt zich het recht voor de actie aan te passen. Ook als de bestelling al geplaatst en betaald is.

Camps & Camps behoudt zich het recht voor een actie te herroepen of ervan af te wijken en accounts te blokkeren of te sluiten wanneer er sprake is van incorrect gebruik. Onder incorrect gebruik verstaat Camps & Camps: fraude, sabotage of al het andere dat de eerlijkheid van een actie in gevaar brengt.


Artikel 10. Privacy

Indien u een bestelling plaatst op campsencamps.nl worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Camps & Camps. Camps & Camps houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties.

Camps & Camps stelt informatie over het gebruik van de gegevens beschikbaar door middel van het privacy beleid op de website.

Camps & Camps respecteert uw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Camps & Camps is niet verantwoordelijk voor de privacy instellingen op uw apparaat. Camps & Camps raadt u aan gebruik te maken van antivirussoftware.


Artikel 11. Misbruik en sabotage

Het is niet toegestaan de website en andere diensten van Camps & Camps te misbruiken of te saboteren. Het is ook niet toegestaan gebruik te maken van automatische systemen of software waarmee gegevens uit de Camps & Camps website geëxporteerd kunnen worden.

Pogingen tot het misbruiken of saboteren van de website en diensten van Camps & Camps zullen worden gezien als een strafbaar feit. Informatie over zulke activiteiten zullen worden overgedragen aan wet handhavende autoriteiten.

Camps & Camps behoudt zich het recht voor accounts te sluiten of te blokkeren.


Artikel 12. Intellectueel eigendomsrecht en inhoud

Camps & Camps is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de website en de inhoud ervan. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden aan Camps & Camps.

Eigendom van alle door Camps & Camps aan de consument verkochte en geleverde artikelen blijft bij Camps & Camps zolang de consument niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

Het is toegestaan de inhoud van de website op te slaan, af te drukken en weer te geven voor eigen persoonlijk gebruik.

Het is niet toegestaan de inhoud van de website binnen het kader van een andere website of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het is tevens niet toegestaan het Camps & Camps logo te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming.

Het linken van de Camps & Camps website is toegestaan mits dit op een niet-commerciële, eerlijke en legale wijze wordt gedaan.

Het linken van de Camps & Camps website op commerciële wijze is alleen toegestaan indien overeengekomen met Camps & Camps.


Artikel 13. Klachten

Bij klachten, problemen of vragen kunt u contact opnemen met de Camps & Camps klantenservice.

e-mail:customerservice@campsencamps.nl
telefoon: 0031(0)77 38 71 757

postadres:
Camps & Camps
t.a.v. klantenservice
Panhuisstraat 10
5913TN Venlo
Nederland

Mocht u er met Camps & Camps niet uitkomen wat betreft de klacht, dan kunt u contact opnemen met het Online Dispute Resolution – https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel 14. Overmacht

Camps & Camps is niet aansprakelijk indien een overeenkomst niet kan worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, elke omstandigheid die niet voor het risico van Camps & Camps behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen en ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Camps & Camps behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Camps & Camps gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Camps & Camps en consument, die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Roermond kennis, tenzij Camps & Camps er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief, je ontvangt 10% korting, gratis verzending en je bent als eerste op de hoogte van nieuwe collecties en exclusieve deals.